Vmbo Ermelo

‘Leren doen we samen’. Dat is al jaren de slogan van Groevenbeek.  We zijn een school waarin leerlingen, ouders en medewerkers goed samenwerken, zodat de leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen.

Groevenbeek is een school waarin we omzien naar elkaar en waarin de leerlingen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Leerlingen en medewerkers spelen hierin de hoofdrol, maar de rol van ouders en verzorgers is ook heel waardevol. We vinden daarom een goed contact tussen school en ouders van groot belang.

Groevenbeek Ermelo is organisatorisch verdeeld in twee sectoren: tvwo/atheneum/havo en vmbo. Elke sector heeft zijn thuis in een apart deel van het gebouw, met een eigen fietsenstalling, schoolplein, leerlingeningang en aula. De sector vmbo heeft ook haar eigen docententeam, onderwijsassistenten en conciërges.

Om de kleinschaligheid zoveel mogelijk te waarborgen is de sector vmbo verdeeld in vier teams. Ieder team heeft een eigen teamleider.

De schoolleiding van de sector vmbo bestaat uit:

Afdelingsdirecteuren

mw. L.C. Prins

leerjaar 1 en 2

kamer 263

psl@groevenbeek.nl

mw. A. Huisman MEL

Leerjaar 3 en 4

kamer 264

hnt@groevenbeek.nl 

 

Teamleiders

leerjaar 1 en 2 TL 

                    leerjaar 3 en 4 TL 

    

mw. A. Arnold

kamer 251

ada@groevenbeek.nl 

         

 

mw. C. Kuiper

kamer 262

krc@groevenbeek.nl

             
leerjaar 1 en 2 BBL / KBL 

  leerjaar 3 en 4 BBL / KBL 
 

mw. C. den Harder

kamer 261

hrc@groevenbeek.nl 

   

mw. G.C. Drent

kamer 260

dti@groevenbeek.nl