Over Christelijk College Groevenbeek Welkom op Groevenbeek!

Christelijk College Groevenbeek is een brede school waar je alle leerroutes kan volgen: van vmbo basis tot en met tweetalig vwo. Voor iedereen is er een passende leerroute. Je kan Groevenbeek samenvatten in drie kernwaarden: veelzijdig vriendelijk en vertrouwen.

Direct naar:

Wil je meer weten over onze kernwaarden, identiteit en wat wij belangrijk vinden? 

Welkom op Groevenbeek!

Directie

We stellen je graag voor aan onze schoolleiding. 

dhr. R. Brouwer - Groevenbeek

dhr. R. Brouwer

 • College van bestuur
mw. J. van der Kolk - Groevenbeek

mw. J. van der Kolk

 • Afdelingsdirecteur tvwo/atheneum/havo
  Leerjaar 1, 2 en 3
mw. L.C. Prins - Groevenbeek

mw. L.C. Prins

 • Afdelingsdirecteur vmbo Ermelo
  Leerjaar 1 en 2

mw. C. den Harder

 • Afdelingsdirecteur vmbo Ermelo
  Leerjaar 3 en 4
dhr. H. Dorland - Groevenbeek

dhr. H. Dorland

 • Afdelingsdirecteur tvwo/atheneum/havo
  Leerjaar 4, 5 en 6
Dhr. M. de Vries - Groevenbeek

Dhr. M. de Vries

 • Waarnemend afdelingsdirecteur vmbo Putten

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs en andere raden

Groevenbeek gaat uit van de ‘Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Ermelo / Putten’. Ieder jaar belegt het College van Bestuur een jaarvergadering, waarin het zijn jaarverslag presenteert en toelicht. De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging en in de hele bestuursstructuur.

Onze organisatie bestaat verder uit:

 • Raad van Toezicht
 • Ouderraad en Medezeggenschapsraad (MR)
 • Leerlingenraad
Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs en andere raden

Groevenbeek is een groene school en lid van het netwerk van Eco-Schools.

Groevenbeek is een groene school en lid van het netwerk van Eco-Schools.

Christelijk College Groevenbeek Leren doen we samen!

Groevenbeek

Postbus 210, 3850 AE Ermelo
Telefoon: (0341) 27 49 50
E-mail: info@groevenbeek.nl

Locatie Ermelo

Paul Krugerweg 44
3851 ZJ Ermelo

Locatie Putten

Korenlaan 1
3881 DA Putten

Leren doenwe samen!