Van groep 8 naar de brugklas Maak kennis met jouw nieuwe school

Wil je de sfeer komen proeven op Christelijk College Groevenbeek? Of heb je de keuze voor onze school al gemaakt? In beide gevallen heten we je van harte welkom. Op deze pagina vind je alle belangrijke informatie, zodat je je snel thuisvoelt op Groevenbeek.

Direct naar:

Maak kennis met jouw nieuwe school

Groep 8-leerlingen Kom de sfeer proeven op Groevenbeek

Zit je in groep 8? En ben je benieuwd of Christelijk College Groevenbeek bij jou past? We nodigen je graag uit om de sfeer op onze school te proeven. Dat kan op verschillende momenten in het jaar. We organiseren elk schooljaar verschillende voorlichtingsavonden, open lesmiddagen en open huizen.

Kom de sfeer proeven op Groevenbeek

Maximum aantal brugklassen Aanmelding en toelating

Nieuwe leerlingen moeten vóór 1 april 2024 door hun ouder(s) of verzorger(s) via de basisschool worden aangemeld. Groevenbeek volgt bij de toelating het advies van de leerkracht van groep 8.

Al jarenlang is Christelijk College Groevenbeek een groeiende en bloeiende school. Steeds meer leerlingen uit groep 8 kiezen voor Groevenbeek en daar zijn we uiteraard trots op. Het gevolg is wel dat er daardoor sprake is van structureel ruimtegebrek. Voor schooljaar 2024-2025 stelt Groevenbeek daarom een maximum aan het aantal eerste klassen. Deze keuze kan tot gevolg hebben dat er geloot moet worden. 

Aanmelding en toelating

Ondersteuning We staan voor je klaar

Groevenbeek wil een school zijn waar iedereen zich thuis voelt en gewaardeerd wordt. Daarom vinden we goede ondersteuning belangrijk. Onze mentoren zijn jouw eerste aanspreekpunt. Bij hem of haar kun je terecht voor allerlei vormen van ondersteuning. In de mentorlessen is veel aandacht voor het aanleren van studievaardigheden, groepsvorming, persoonlijk welbevinden en loopbaanoriëntatie.

We staan voor je klaar

Laptops in de brugklas Huur of koop een laptop via The Rent Company

Start je volgend schooljaar in de brugklas? Dan is het belangrijk dat je een eigen laptop hebt, om zo goed mee te kunnen doen in de lessen. Je gebruikt deze bijvoorbeeld voor het maken van opdrachten, het raadplegen van bronnen, het werken in Office 365 en Magister, het samenwerken aan werkstukken en het opbouwen van een digitaal portfolio.

Groevenbeek werkt samen met The Rent Company. Via deze organisatie kunnen je ouders of verzorgers een laptop kopen of huren, voor een aantrekkelijk vast bedrag per maand/jaar. Deze laptop voldoet uiteraard aan al onze technische eisen.

Huur of koop een laptop via The Rent Company

Studiefonds, boekenfonds en Schoolkosten

Groevenbeek kent een ouderbijdrage voor algemene schoolkosten en een ouderbijdrage voor specifiek schoolkosten. Beide soorten ouderbijdrage zijn vrijwillig. Het niet betalen van (een deel van) deze bijdragen leidt niet tot het uitsluiten van deelname van activiteiten. Groevenbeek heeft een Studiefonds waar elk schooljaar een aanvraag kan worden ingediend voor een financiële toelage voor de kosten van de schoolopleiding op Groevenbeek.

Groevenbeek heeft een eigen boekenfonds. Dat betekent dat de school zelf zorgt voor de aanschaf en het uitlenen van de boeken. 
De school heeft ook een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.

Schoolkosten

Groevenbeek is mobielvrij: Laat je mobiel thuis of in de kluis

Sinds 1 januari 2024 is Christelijk College Groevenbeek een mobielvrije school. Op Groevenbeek geldt voor alle leerlingen het motto: ‘Smartphone: thuis of in de kluis’. Dat betekent dat je op Groevenbeek je telefoon thuislaat óf aan het begin van de dag in je kluisje opbergt. Na de laatste les kun je hem weer tevoorschijn halen.

Groevenbeek

Postbus 210, 3850 AE Ermelo
Telefoon: (0341) 27 49 50
E-mail: info@groevenbeek.nl

Locatie Ermelo

Paul Krugerweg 44
3851 ZJ Ermelo

Locatie Putten

Korenlaan 1
3881 DA Putten

Leren doenwe samen!