Ondersteuning Op Groevenbeek staan we voor je klaar

Christelijk College Groevenbeek wil een school zijn waar iedereen zich thuisvoelt en gewaardeerd wordt. Daarom vinden we goede ondersteuning belangrijk.

Direct naar:

Op Groevenbeek staan we voor je klaar

Wanneer krijg je ondersteuning?

Onze mentoren zijn jouw eerste aanspreekpunt. Bij hem of haar kun je terecht voor allerlei vormen van ondersteuning. In de mentorlessen hebben we veel aandacht voor het aanleren van studievaardigheden, groepsvorming, persoonlijk welbevinden en loopbaanoriëntatie.

Krijgt de mentor door gesprekken met jou en je ouders signalen dat meer ondersteuning nodig is? Dan bespreekt de mentor dit met de ondersteuningscoördinator en teamleider. Samen kijken we wat mogelijk is binnen de ondersteuning die Groevenbeek biedt.

In onze speciale folder lees je alle vormen van ondersteuning die Groevenbeek aanbiedt.

Wanneer krijg je ondersteuning?

Leerwegondersteuning (LWOO)

Leerlingen die in het basisonderwijs een leerachterstand hebben opgebouwd kunnen in het vmbo in aanmerking komen voor leerwegondersteuning (LWOO). Je krijgt dan extra begeleiding. Leerlingen van de basisberoepsgerichte leeerweg (bbl) worden zoveel als
mogelijk in kleinere klassen geplaatst. Jouw basisschool meldt je aan voor ‘vmbo met LWOO’.

Het samenwerkingsverband (‘Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe’) doet een didactisch onderzoek om de grootte van de achterstand vast te stellen. Als je voor een LWOO-indicatie in aanmerking komt, vindt een gesprek plaats tussen de leerkracht van groep 8 en/of intern begeleider en de LWOO-coördinator van Groevenbeek. We stellen een ondersteuningsplan op dat met jou en je ouders besproken wordt.

Leerwegondersteuning (LWOO)

Ondersteuningscoördinator en Intern Begeleider (IB'er)

Omdat er veel vormen van ondersteuning zijn, heeft Groevenbeek een ondersteuningscoördinator. De ondersteuningscoördinator kijkt samen met de mentor en de teamleider wat de leerling aan extra ondersteuning nodig heeft. In de meeste gevallen voert de coördinator daarvoor gesprekken met de leerling en met de ouders. De ondersteuningscoördinator organiseert de extra ondersteuning en geeft adviezen aan de mentoren, docenten en teamleiders.

De Intern Begeleider (IB'er) helpt leerlingen die een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben. De intern begeleider heeft veel kennis van zaken als het gaat om bijvoorbeeld leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum, ADD en ADHD. Deze kennis vertaalt hij/zij ook voor de docenten naar een handelingsgerichte aanpak in de les.

Ondersteuningscoördinator en Intern Begeleider (IB'er)

Ondersteuning bij het leren

Sommige leerlingen hebben moeite met het plannen of uitvoeren van het huiswerk, kunnen zich niet goed concentreren, hebben behoefte aan extra uitleg of hebben andere leerproblemen. We bieden verschillende mogelijkheden om jou te ondersteunen bij het leren.

Heb je door ziekte leerstof gemist of voor één of meer vakken extra uitleg nodig? Dan kijken we wanneer je de uitleg alsnog kunt krijgen. Ook zijn er momenten waarop je gemiste toetsen kunt inhalen.

Ondersteuning bij het leren

Ondersteuning bij sociaal-emotionele problemen

Groevenbeek ondersteunt leerlingen met sociaal-emotionele problemen. De intern begeleider helpt je bijvoorbeeld als je een specifieke ondersteuningsbehoefte hebt. De intern begeleider heeft veel kennis als het gaat om bijvoorbeeld leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum, ADD of ADHD. Deze kennis vertaalt hij/zij voor docenten naar een handelingsgerichte aanpak.

Ondersteuning bij sociaal-emotionele problemen

Dyslexie en dyscalculie Remedial teaching

We willen graag dat jouw overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs zonder problemen verloopt. Ook als je moeite hebt met één van de schoolvakken. Groevenbeek ondersteunt leerlingen met (ernstige) taal-, lees- en/of rekenproblemen (dyslexie/dyscalculie).

Wij vinden een goede balans belangrijk tussen zelfredzaamheid en het verminderen van het probleem. De begeleiding van de remedial teacher richt zich op het aanleren van vaardigheden, om met leermoeilijkheden om te gaan. Het uiteindelijke doel is dat je je zo zelfstandig mogelijk kunt redden op school.

Remedial teaching

Meer- en hoogbegaafdheid Groevenbeek UP

Groevenbeek UP is een programma dat wordt aangeboden aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. UP is een Uitdagend Programma, een Uniek Programma. De naam UP geeft de twee facetten weer van het programma: Uitdaging en Persoonlijke coaching. UP is een beweging omhoog. Onze visie is dat we leerlingen een duwtje omhoog willen geven, talenten willen laten opbloeien en daarmee groei omhoog willen bereiken. “Thumbs up”, je kunt het!

Groevenbeek UP

Vertrouwenspersoon

Word je op school geconfronteerd met pesten, seksuele intimidatie, discriminatie of geweld? Dan vragen we je om contact te zoeken met één van onze vertrouwenspersonen. We staan voor je klaar en bieden ondersteuning!

Vertrouwenspersoon

Anti-pestcoördinator

Iedereen op Groevenbeek heeft recht op een veilig leef- en leerklimaat in en rond de school. Voor pestgedrag is op Groevenbeek geen ruimte. Vaak is pestgedrag niet altijd zichtbaar. Het is belangrijk om signalen te herkennen en er iets mee te doen. Het is ook belangrijk dat een goede aanpak wordt gehanteerd. Daarom is een anti-pestprotocol opgesteld. Het is een leidraad en hulpmiddel voor de leerlingen, ouders en medewerkers van Groevenbeek. Dit pestprotocol bestaat uit een overzicht, een stappenplan en een toelichting bij de diverse onderdelen. 

Ontmoet ons team

We stellen je graag voor aan ons ondersteuningsteam. Heb je een vraag aan één van de teamleden? Stuur gerust een mailtje. Ze nemen zo snel mogelijk contact met je op.

D. Schotanus - Groevenbeek

D. Schotanus

I.R. van der Schatte Olivier - Groevenbeek

I.R. van der Schatte Olivier

L.D. Jakobs - Groevenbeek

L.D. Jakobs

H.J. Kleijer - Groevenbeek

H.J. Kleijer

L. Schwarze - Groevenbeek

L. Schwarze

Wil je meer weten over onze ondersteuning?
Je leest er alles over in een speciale folder.

Groevenbeek

Postbus 210, 3850 AE Ermelo
Telefoon: (0341) 27 49 50
E-mail: info@groevenbeek.nl

Locatie Ermelo

Paul Krugerweg 44
3851 ZJ Ermelo

Locatie Putten

Korenlaan 1
3881 DA Putten

Leren doenwe samen!