TVWO / Atheneum / HAVO

‘Leren doen we samen’. Dat is al jaren de slogan van Groevenbeek.  We zijn een school waarin leerlingen, ouders en medewerkers goed samenwerken, zodat de leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen.
Groevenbeek is een school waarin we omzien naar elkaar en waarin de leerlingen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Leerlingen en medewerkers spelen hierin de hoofdrol, maar de rol van ouders en verzorgers is ook heel waardevol. We vinden daarom een goed contact tussen school en ouders van groot belang.

Groevenbeek Ermelo is organisatorisch verdeeld in twee sectoren: tvwo/atheneum/havo en vmbo. Elke sector heeft zijn thuis in een apart deel van het gebouw, met een eigen fietsenstalling, schoolplein, leerlingeningang en aula. De sector tvwo/atheneum/havo heeft ook haar eigen docententeam, onderwijsassistenten en conciërges.

Om de kleinschaligheid zoveel mogelijk te waarborgen is de sector tvwo/ath/havo verdeeld in vijf teams. Ieder team heeft een eigen teamleider.

De schoolleiding van de sector tvwo/atheneum/havo bestaat uit:

Afdelingsdirecteuren

Onderbouw Onderbouw Bovenbouw

dhr. K. van de Groep

leerjaar 1-2-3

kamer 203

kvdgroep@groevenbeek.nl

mw. J. van der Kolk

leerjaar 1-2-3

kamer 203

kkj@groevenbeek.nl

dhr. H. Dorland

leerjaar 4-5-6

kamer 201

ddh@groevenbeek.nl

 

Teamleiders

 

Leerjaar 1 Leerjaar 1 

mw. H.M.C. Huibers - Drempt

kamer 240

hsr@groevenbeek.nl

 

mw. T. Duhoux

kamer 240

dxt@groevenbeek.nl

 

Leerjaar 2-3 tvwo / atheneum Leerjaar 4 en 5 tvwo / atheneum Leerjaar 5 havo en 6 tvwo / atheneum

mw. A.S. Verhagen

kamer 241

veg@groevenbeek.nl

mw. J. de Greeff

kamer 241

gfj@groevenbeek.nl 

dhr. J. Dam

kamer 241

dmj@groevenbeek.nl

 

Leerjaar 2-3 havo Leerjaar 4 havo


dhr. R. Jongenotter

Kamer 242

jrr@groevenbeek.nl 

 

dhr. J.D. de Groot

kamer 242

gtj@groevenbeek.nl