TVWO / Atheneum / HAVO

‘Leren doen we samen’. Dat is al jaren de slogan van Groevenbeek.  We zijn een school waarin leerlingen, ouders en medewerkers goed samenwerken, zodat de leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen.
Groevenbeek is een school waarin we omzien naar elkaar en waarin de leerlingen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Leerlingen en medewerkers spelen hierin de hoofdrol, maar de rol van ouders en verzorgers is ook heel waardevol. We vinden daarom een goed contact tussen school en ouders van groot belang.

Groevenbeek Ermelo is organisatorisch verdeeld in twee sectoren: tvwo/atheneum/havo en vmbo. Elke sector heeft zijn thuis in een apart deel van het gebouw, met een eigen fietsenstalling, schoolplein, leerlingeningang en aula. De sector tvwo/atheneum/havo heeft ook haar eigen docententeam, onderwijsassistenten en conciërges.

Om de kleinschaligheid zoveel mogelijk te waarborgen is de sector tvwo/ath/havo verdeeld in vijf teams. Ieder team heeft een eigen teamleider.

De schoolleiding van de sector tvwo/atheneum/havo bestaat uit:

Afdelingsdirecteuren

Onderbouw Bovenbouw

mw. J. van der Kolk

leerjaar 1-2-3

kamer 203

[email protected]

dhr. H. Dorland

leerjaar 4-5-6

kamer 201

[email protected]

 

Teamleiders

 

Leerjaar 1 

 

mw. T. Duhoux

kamer 240

[email protected]

 

Leerjaar 2-3 tvwo / atheneum Leerjaar 4 en 5 tvwo / atheneum Leerjaar 5 havo en 6 tvwo / atheneum

 

 

 

 

mw. D. van de Kamp

kamer 240

[email protected]

mw. J. de Greeff

kamer 241

[email protected] 

dhr. J. Dam

kamer 241

[email protected]

 

Leerjaar 2-3 havo Leerjaar 4 havo


dhr. R. Jongenotter

Kamer 242

[email protected] 

 

dhr. J.D. de Groot

kamer 242

[email protected]