Schoolpost vmbo Ermelo

 

 

Datum               Onderwerp             Aan de ouders/verzorgers van
2019-11-13   Uitnodiging voorlichtingsavond doorstroom H64 naar Havo4   Ouders lln. H64
2019-11-13   Informatie schoolkamp lj.3   Ouders lj. 3
2019-11-04   Informatie voortgangsgesprekken   Lj 1 t/m 4 m.u.v. NX21
2019-10-29   Uitnodiging jaarlijkse ouderavond   Ouders alle lln. VE
2019-10-08   Fotograaf en privacy   Ouders lj. 1 t/m 4
2019-10-04   Snuffelstage   Ouders lln. K4
2019-10-03   Diagnoserapport   Ouders alle lln. VE
2019-09-27   e-nieuwsbrief bovenbouw   Ouders lln. alle klassen 3 en 4
2019-09-27   e-nieuwsbrief onderbouw   Ouders lln. alle klassen 1 en 2