Ouderbijdrage

Groevenbeek kent een ouderbijdrage voor algemene schoolkosten en een ouderbijdrage voor specifieke schoolkosten. Beide soorten ouderbijdrage zijn vrijwillig. Het niet betalen van (een deel van) deze ouderbijdragen leidt niet tot het uitsluiten van uw zoon of dochter van deelname aan activiteiten. Wij vinden het belangrijk om zoveel mogelijk activiteiten waar we een ouderbijdrage voor vragen, te kunnen blijven organiseren. De school ontvangt hiervoor geen bekostiging vanuit de overheid en we doen daarom een dringend beroep op ouders om de ouderbijdrage te betalen.

Ouderbijdrage

Schoolboeken

Groevenbeek beschikt over een eigen boekenfonds. De school betaalt alle leer- en werkboeken, tabellenboeken, examenbundels, eigen leermaterialen van de school, bijbehorende cd’s of dvd’s en de toegangskosten van digitaal lesmateriaal.

Schoolboeken

Laptops

Om in de les goed mee te kunnen doen, is het belangrijk dat elke leerling die vanaf schooljaar 2023-2024 start in de brugklas, beschikt over een eigen laptop. De leerlingen gebruiken hun laptop alle schooljaren onder andere voor het maken van opdrachten in de les, het raadplegen van bronnen, werken in Office 365 en magister, (samen)werken aan werkstukken, het opbouwen van een digitaal portfolio en voor digitale leermiddelen.

Voor de organisatie van deze laptop is Christelijk College Groevenbeek de samenwerking aangegaan met The Rent Company. Via The Rent Company heeft u de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijke prijs een laptop te kopen of huren, die voldoet aan onze technische eisen.

Laptops

Verzekeringen

De school heeft een ongevallenverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering en een doorlopende reisverzekering. Daardoor zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten verzekerd.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen schadeclaims door een verwijtbare fout. De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Het is van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben. De doorlopende reisverzekering biedt beperkte dekking en heeft een eigen risico van € 50,- per gebeurtenis. In geval van beroep op deze verzekering komt het eigen risico voor rekening van de ouders/verzorgers.

Verzekeringen

Studiefonds

Op 12 juli 2018 is de Stichting Studiefonds Groevenbeek opgericht. Bij dit studiefonds kan elk schooljaar een aanvraag worden ingediend voor een financiële toelage voor kosten van de schoolopleiding op College Groevenbeek (bijvoorbeeld voor excursiekosten). Toekenning van een aangevraagde toelage vindt plaats op basis van het door het bestuur van het studiefonds vastgestelde reglement.

Studiefonds
Groevenbeek

Postbus 210, 3850 AE Ermelo
Telefoon: (0341) 27 49 50
E-mail: info@groevenbeek.nl

Locatie Ermelo

Paul Krugerweg 44
3851 ZJ Ermelo

Locatie Putten

Korenlaan 1
3881 DA Putten

Leren doenwe samen!