Ouderbijdrage

Groevenbeek kent een ouderbijdrage voor algemene schoolkosten en een ouderbijdrage voor specifieke schoolkosten. Beide soorten ouderbijdrage zijn vrijwillig. Het niet betalen van (een deel van) deze ouderbijdragen leidt niet tot het uitsluiten van uw zoon of dochter van deelname aan activiteiten. Wij vinden het belangrijk om zoveel mogelijk activiteiten waar we een ouderbijdrage voor vragen, te kunnen blijven organiseren. De school ontvangt hiervoor geen bekostiging vanuit de overheid en we doen daarom een dringend beroep op ouders om de ouderbijdrage te betalen.

Algemene ouderbijdrage

Deze ouderbijdrage wordt onder meer besteed aan activiteiten rond diplomering, vieringen, mentoractiviteiten, culturele activiteiten, voorlichtingsbijeenkomsten voor leerlingen, schoolmaatschappelijk werk en tevredenheidsonderzoeken. De algemene ouderbijdrage bedraagt € 50,- per leerling.

Specifieke schoolkosten

Afhankelijk van het leerjaar en de klas waar uw zoon of dochter in zit worden kosten in rekening gebracht voor specifieke zaken. Het gaat dan bijvoorbeeld om excursies, culturele activiteiten en dergelijke.

De schoolkosten voor schooljaar 2023-2024 worden hier z.s.m. gepubliceerd.

Betalen

De school maakt gebruik van het WIS Collect systeem. Voor de kosten die de school in rekening brengt ontvangt u vanuit WIS Collect via de mail een factuur. Als u op de bijgevoegde link klikt, komt u in de veilige omgeving van dit betaalsysteem. De mogelijkheid bestaat om factuurregels 'uit te vinken' van zaken waarvoor u niet wilt betalen. Het totaal te betalen bedrag wordt dan automatisch aangepast. Er kan gekozen worden voor betaling via iDEAL of voor betaling door overboeking. Tevens kan gekozen worden voor betaling in meerdere termijnen.

Als u de ouderbijdrage niet (geheel) kunt betalen, maar u vindt het wel belangrijk dat de schoolkosten worden betaald, dan kunt u een beroep doen op Stichting Studiefonds Groevenbeek.

Groevenbeek

Postbus 210, 3850 AE Ermelo
Telefoon: (0341) 27 49 50
E-mail: info@groevenbeek.nl

Locatie Ermelo

Paul Krugerweg 44
3851 ZJ Ermelo

Locatie Putten

Korenlaan 1
3881 DA Putten

Leren doenwe samen!