Ondersteuning Ondersteuning
bij het leren

Sommige leerlingen hebben moeite met het plannen of uitvoeren van het huiswerk, kunnen zich niet goed concentreren, hebben behoefte aan extra uitleg of hebben andere leerproblemen. We bieden verschillende mogelijkheden om jou te ondersteunen bij het leren.

Heb je door ziekte leerstof gemist of voor één of meer vakken extra uitleg nodig? Dan kijken we wanneer je de uitleg alsnog kunt krijgen. Ook zijn er momenten waarop je gemiste toetsen kunt inhalen.

Direct naar:

Ondersteuning bij het leren

Ondersteuning in Ermelo

Extra uitleg en het inhalen van lesstof en toetsen

Als een leerling door ziekte leerstof heeft gemist of voor één of meer vakken extra uitleg nodig heeft, wordt bekeken wanneer de leerling de uitleg alsnog kan krijgen. Ook zijn er momenten waarop gemiste toetsen worden ingehaald.

Schoolwerkpunt

Het Schoolwerkpunt is een rustige plek waar de leerling onder toezicht het huiswerk kan doen. De openingstijden worden, als het rooster bekend is, kenbaar gemaakt. 

Studiebegeleiding: 

Sommige leerlingen hebben moeite om het huiswerk goed te plannen of uit te voeren. Zij kunnen onder begeleiding van een docent leren studeren en plannen. De leerling kan dan ook het huiswerk doen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Leerling helpt leerling

Wanneer een leerling moeite heeft met een bepaald vak kan de school regelen dat de leerling tegen een geringe vergoeding bijles krijgt van een leerling uit een hogere klas

Ondersteuning in Putten

Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding is bedoeld voor leerlingen die moeite hebben om hun huiswerk af te krijgen. Zij krijgen op school de mogelijkheid om op een rustige plek het huiswerk af te maken of te leren voor een toets of SO. Voorwaarde voor deelname aan de huiswerkbegeleiding is dat de leerling tijdens werkpleinuren, lessen en de huiswerkbegeleiding een positieve werkhouding heeft. De ouder kan het kind zelf aanmelden, maar ook de mentor of vakdocent kan de leerling het advies geven om naar de huiswerkbegeleiding te gaan. De leerling kan worden aangemeld voor één specifieke dag of voor meerdere dagen. De huiswerkbegeleiding vindt plaats op maandag- en donderdagmiddag tussen 14.45 en 16.00 uur. Een leerling kan na de reguliere lessen verder gaan bij de huiswerkbegeleiding.

Hulp bij het plannen en organiseren

In eerste instantie biedt de mentor en/of vakdocent op het werkplein ondersteuning bij het plannen en organiseren. Wanneer dit niet voldoende is, kan er een intensievere vorm van ondersteuning worden ingezet. Hiervoor vragen wij in overleg met ouders een arrangement aan bij het samenwerkingsverband. De invulling van de ondersteuning is afhankelijk van wat een leerling nodig heeft en heeft als doel de leerling te helpen zijn/haar executieve vaardigheden te ontwikkelen.

Leren leren

Daarnaast kunnen leerlingen begeleiding krijgen bij het ‘leren leren’. Wanneer een leerling niet goed weet op welke manier hij het beste de lesstof kan leren, kan hij/zij hier extra hulp voor krijgen. In een kortdurend traject van 6-8 weken krijgt de leerling hulp om zijn eigen leerstijl te ontdekken. Ook bespreken we verschillende manieren om te leren, die passen bij zijn/haar leerstijl.

Groevenbeek

Postbus 210, 3850 AE Ermelo
Telefoon: (0341) 27 49 50
E-mail: info@groevenbeek.nl

Locatie Ermelo

Paul Krugerweg 44
3851 ZJ Ermelo

Locatie Putten

Korenlaan 1
3881 DA Putten

Leren doenwe samen!