Ondersteuning Ondersteuning bij sociaal-emotionele problemen

Groevenbeek ondersteunt leerlingen met sociaal-emotionele problemen. De intern begeleider helpt je bijvoorbeeld als je een specifieke ondersteuningsbehoefte hebt. De intern begeleider heeft veel kennis als het gaat om bijvoorbeeld leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum, ADD of ADHD. Deze kennis vertaalt hij/zij voor docenten naar een handelingsgerichte aanpak.
aan de mentoren, docenten en teamleiders.

Ondersteuning bij sociaal-emotionele problemen

Pluspunt

Leerlingen die een extra steuntje in de rug nodig hebben, specifieke vragen hebben of gewoon even rust zoeken, kunnen terecht in het Pluspunt. In deze speciale ruimte is in Ermelo altijd een coach aanwezig die de leerling helpt met zijn of haar hulpvraag. In Putten zijn er geen vaste pluspuntcoaches, maar kunnen leerlingen wel binnenlopen bij de coördinator remedial teaching, intern begeleider of de ondersteuningscoördinator. De leerlingen krijgen begeleiding bij het plannen en organiseren van het schoolwerk, kunnen even een time-out nemen en prikkelarm pauzeren of werken. In het Pluspunt vinden ook coachgesprekken plaats.

Pluspunt

Leerlingcoaches en -begeleiders

Wanneer een leerling zich nieuwe vaardigheden moet eigen maken, kan de leerling voor een bepaalde tijd een leerlingcoach krijgen. Daarnaast zijn er medewerkers die de leerlingen door middel van een training ondersteunen bij sociale vaardigheden, faalangst, examenvrees of rouwverwerking. De coördinatie hiervan verloopt via de ondersteuningscoördinator.

Als de leerling (persoonlijke) problemen heeft waar hij/zij niet met de mentor over kan of wil praten, schakelen we de leerlingbegeleider in om door middel van gesprekken de leerling hierbij te ondersteunen.

Leerlingcoaches en -begeleiders
Groevenbeek

Postbus 210, 3850 AE Ermelo
Telefoon: (0341) 27 49 50
E-mail: info@groevenbeek.nl

Locatie Ermelo

Paul Krugerweg 44
3851 ZJ Ermelo

Locatie Putten

Korenlaan 1
3881 DA Putten

Leren doenwe samen!