Dyslexie en dyscalculie Remedial teaching

We willen graag dat jouw overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs zonder problemen verloopt. Ook als je moeite hebt met één van de schoolvakken. Groevenbeek ondersteunt leerlingen met (ernstige) taal-, lees- en/of rekenproblemen (dyslexie/dyscalculie).

Wij vinden een goede balans belangrijk tussen zelfredzaamheid en het verminderen van het probleem. De begeleiding van de remedial teacher richt zich op het aanleren van vaardigheden, om met leermoeilijkheden om te gaan. De remedial teacher bespreekt welke extra hulp nodig is, maakt een plan en oefent met de leerling.

Direct naar:

Remedial teaching

Dyslexie Programma en trainingen

Voor sommige leerlingen met dyslexie kost het lezen van teksten in schoolboeken of toetsen zoveel moeite dat het ten koste gaat van het begrijpen van de tekst. Voor deze leerlingen zijn er verschillende programma's en trainingen. 

Programma en trainingen

Faciliteitenpas

De leerling krijgt een pasje waarop staat van welke faciliteiten hij/zij gebruik mag maken. Deze pas krijgt de leerling aan het begin van het schooljaar van de mentor. Het gebruik ervan wordt door de remedial teacher toegelicht.

Taalscreening

In het eerste leerjaar worden leerlingen gescreend op hun taalvaardigheid. De taalscreening geeft aanknopingspunten voor goede begeleiding door de taaldocenten. De remedial teachers kunnen kijken of er aanwijzingen zijn voor onderliggende problemen die tekorten veroorzaken, zoals dyslexie. Als de score van de leerling op het gebied van lezen en/of spelling onder de norm is, wordt de leerling individueel verder getoetst. Wanneer deze individuele screening de signalen van dyslexie bevestigt, nemen wij contact op met de ouders over het vervolgtraject.

Taalscreening

Nederlands als tweede taal

Als een leerling nog maar kort in Nederland woont en de Nederlandse taal nog niet goed beheerst, kan hij/zij in aanmerking komen voor extra hulp. Tijdens deze lessen wordt er gekeken wat voor de leerling belangrijk is. Het kan zijn dat er hulp nodig is voor grammatica, spelling, het lezen van de leerteksten in de studieboeken, spreekvaardigheid of het vergroten van de woordenschat. De leerling werkt tijdens deze lessen in kleine groepjes met een Nt2-docent (docent Nederlands als tweede taal).

Nederlands als tweede taal
Groevenbeek

Postbus 210, 3850 AE Ermelo
Telefoon: (0341) 27 49 50
E-mail: info@groevenbeek.nl

Locatie Ermelo

Paul Krugerweg 44
3851 ZJ Ermelo

Locatie Putten

Korenlaan 1
3881 DA Putten

Leren doenwe samen!