VMBO Putten

‘Leren doen we samen’ is al jaren de slogan van Groevenbeek.

We zijn een school waarin leerlingen, ouders en medewerkers goed samenwerken, zodat de leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen.
Groevenbeek is een school waarin we omzien naar elkaar en waarin de leerlingen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Leerlingen en medewerkers spelen hierin de hoofdrol, maar de rol van ouders en verzorgers is ook heel waardevol.

We vinden daarom een goed contact tussen school en ouders van groot belang.

Groevenbeek Putten is een kleinschalige school. De onderbouw en bovenbouw hebben hun eigen werkpleinen.

De schoolleiding van Groevenbeek Putten bestaat uit:

 

Locatiedirecteur

    

dhr. W.J. Wassink

[email protected]

 

Teamleiders KBL en BBL

leerjaar 1 en 2

mw. G.H. van den Pol

[email protected]

leerjaar 3 en 4

dhr. G. de Groot

[email protected]

       

 

Teamleider TL-Plus

leerjaar 1-2-3-4

dhr. A. Wieman

[email protected]