Klachtenregeling

We beschouwen klachten van ouders/verzorgers en leerlingen als een stimulans om de kwaliteit van ons werk te verbeteren. We stellen het op prijs als klachten ons direct bereiken en we zullen die zorgvuldig, ruimhartig en discreet behandelen. Klachten worden bij voorkeur eerst geuit tegenover degene over wie men een klacht heeft.

U kunt een klacht ook per e-mail sturen naar [email protected]We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Klachtenregeling
Groevenbeek

Postbus 210, 3850 AE Ermelo
Telefoon: (0341) 27 49 50
E-mail: info@groevenbeek.nl

Locatie Ermelo

Paul Krugerweg 44
3851 ZJ Ermelo

Locatie Putten

Korenlaan 1
3881 DA Putten

Leren doenwe samen!