Ouderraad

Christelijk College Groevenbeek heeft voor beide afdelingen (tvwo/ath/havo en vmbo) een ouderraad.

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad heeft als doelstelling het contact en de samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen. De ouderraad adviseert de schoolleiding over allerlei schoolzaken en behartigt zo de belangen van de ouders en de leerlingen.

De ouderraad komt ongeveer zes maal per jaar bij elkaar. De ouderraad organiseert voor alle ouders/verzorgers eenmaal per jaar een thema-avond. Daarnaast levert de ouderraad hand- en spandiensten bij een aantal activiteiten van de school.

Leden ouderraad tvwo/ath/havoLeden ouderraad vmbo Ermelo /Putten
mw. M. Bredeweg (voorzitter)mw. W. Dekker
mw. A. Bonnemamw. S. van Pagee
mw. J. Smeemanmw. G. Tamboer
dhr. W. van der Toorrendhr. H. van Winkoop
dhr. R. Bootsmamw. C. den Harder (directie)
dhr. H. Dorland (directie)mw. G. van den Pol (teamleider)
Vergaderdata tvwo/ath./havoVergaderdata vmbo
13 september 202319 september 2023

24 oktober 2023
Jaarlijkse ouderavond georganiseerd door de gezamenlijke ouderraden

24 oktober 2023
Jaarlijkse ouderavond georganiseerd door de gezamenlijke ouderraden

29 november 202321 november 2023
7 februari 202416 januari 2024
10 april 202426 & 27 maart 2024
12 juni 202414 mei 2024
25 juni 2024
Notulen tvwo/ath./havoNotulen vmbo
Verslag vergadering 21-06-2023Verslag vergadering 21-11-2023
Verslag vergadering 13-09-2023Verslag vergadering 16-01-2024
Verslag vergadering 29-11-2023Verslag vergadering 26-03-2024
Verslag vergadering 10-04-2024Verslag vergadering 27-03-2024

E-mail:

[email protected]

E-mail:

[email protected]

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van medewerkers, leerlingen en ouders. De MR is ingesteld voor overleg tussen bestuur en directie enerzijds en medewerkers, leerlingen en ouders anderzijds. De MR bestaat uit de volgende leden:

Geleding personeel

dhr. L. Scheijgrond (voorzitter)
mw. F. van der Graaf (secretaris)
dhr. B.J. Zandee
mw. S. van Leeuwen
dhr. R. IJzerman
mw. S. Heinen
dhr. E. ter Haar
mw. A. Schaftenaar
dhr. B. Brons

Geleding ouders

mw. S. Abee
mw. H. Velthuyzen - Uuldriks
mw. V. Doens - Knoppert
mw. I. van Beek.

Geleding leerlingen

Hugo Dooijeweerd
en drie vacatures.

E-mail: [email protected]

Groevenbeek

Postbus 210, 3850 AE Ermelo
Telefoon: (0341) 27 49 50
E-mail: info@groevenbeek.nl

Locatie Ermelo

Paul Krugerweg 44
3851 ZJ Ermelo

Locatie Putten

Korenlaan 1
3881 DA Putten

Leren doenwe samen!