Schoolpost vmbo Putten

 *) lj. = leerjaar

Datum

 

Onderwerp 

 

Aan de ouders/
verzorgers van

19 juni   Jaarafsluiting/ boeken/rapport   lj. 1-2-3
28 mei   Diploma-uitreiking   lj. 4