Schoolpost vmbo Putten

 *) lj. = leerjaar

Datum

 

Onderwerp 

 

Aan de ouders/
verzorgers van

17 januari
  Wintersportdag   lj. 2
17 januari
  Roosterinformatie   lj. 1 t/m 4
13 januari 2020   Feestavond bovenbouw   lj. 3 & 4
10 januari 2020   Feestavond onderbouw   lj. 1 & 2
7 januari 2020   Beroependag   lj. 3