Examen, PTA en overgangsregelingen

In de onderbouw worden leerlingen bevorderd op basis van de overgangsregelingen. In de bovenbouw wordt er gewerkt volgens het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) dat per vak inzicht geeft in inhoud, aard en planning van de toetsing en lesprogramma’s tijdens de examenperiode. De school legt dit vast in het PTA en bewaakt dit programma. De inspectie houdt vervolgens toezicht op de uitvoering van de regelgeving. De resultaten behaald binnen het PTA maken onderdeel uit van het schoolexamencijfer.

Het examen bestaat uit twee delen: het schoolexamen en het landelijk centraal eindexamen.

Direct naar:

Examen, PTA en overgangsregelingen

Overgangsregelingen en examenregelement

PTA's en examen reglement 2023-2024

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) vmbo Putten

Jaar 3Jaar 4

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) vmbo Ermelo

Jaar 3Jaar 4

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) atheneum/havo

Jaar 4
Jaar 5
Jaar 6
Groevenbeek

Postbus 210, 3850 AE Ermelo
Telefoon: (0341) 27 49 50
E-mail: info@groevenbeek.nl

Locatie Ermelo

Paul Krugerweg 44
3851 ZJ Ermelo

Locatie Putten

Korenlaan 1
3881 DA Putten

Leren doenwe samen!