Weekplanner - werkplein

 

Op Groevenbeek Putten wordt gewerkt met een weekplanner. In deze planner staat precies omschreven wat het huiswerk is en welke toetsen worden afgenomen. De leerlingen werken een deel van de lestijd zelfstandig op een werkplein, een lesruimte met leer-/werkplekken en computers. De leerlingen werken hier individueel aan een vak of in groepjes aan een project. Aan de hand van de weekplanner kunnen de leerling zelf bepalen voor welk vak zij aan de slag gaan. Op het werkplein krijgen ze begeleiding van een of meerdere docenten. De leerlingen krijgen zo meer verantwoordelijkheid voor hun leerproces en leren hun schoolwerk goed te plannen. Een goede voorbereiding op de werkwijze in het middelbaar beroepsonderwijs.