TL-plus Putten

TL-plus is de naam voor de theoretische leerweg van Groevenbeek Putten. In de TL-plus krijg je veel vakken op een praktische manier aangeboden waarbij je vaak gebruik maakt van de computer en de iPad. We noemen dit ook wel ‘leren door te doen’. Je werkt in groepjes aan projecten waarbij je veel moet samenwerken, onderzoeken en presenteren.

 

Technologie

In leerjaar 1 en 2 krijg je het boeiende vak technologie. Heb je weleens gewerkt met een 3-D printer, een drone of een lasermachine? Heb je weleens een film gemaakt en bewerkt? Dit en nog veel meer doe je bij technologie. Bij dit vak verzin je slimme oplossingen, bezoek je bedrijven en ontwikkel je ICT-vaardigheden.

 

Een extra praktijkvak

In leerjaar 3 en 4 van de TL-plus krijg je naast het gewone TL-programma een extra praktijkvak. Je kunt kiezen uit Zorg & Welzijn of Dienstverlening & Producten. Aan het eind van leerjaar 4 sluit je de TL-plus af met een TL-plus-diploma en een certificaat voor het praktijkvak. Zo sluit de TL-plus goed aan bij je vervolgstudie in het middelbaar beroepsonderwijs. Ook doorstroom naar de havo blijft goed mogelijk.

 

TL-plus - middag

Op woensdagmiddag 29 januari en 5 februari 2020 kun je op Groevenbeek Putten kennismaken met de TL-plus . Deze middag duurt van 13.30 tot 15.30 uur. Schrijf je snel in door onderstaand formulier in te vullen.

 

woensdagmiddag 29 januari (13.30 - 15.30 uur)
woensdagmiddag 5 februari (13.30 - 15.30 uur)

* Deze velden zijn verplicht.

 

Internationalisering

Ook is er binnen TL-plus veel aandacht voor Internationalisering. Dit houdt in dat de leerlingen een uitwisselingsprogramma volgen in leerjaar 2. De afronding hiervan bestaat uit een bezoek aan en ontvangst van leerlingen van een partnerschool uit Duitsland. De voertaal zal hierbij de Engelse taal zijn.