TL plus  Putten

 

Groevenbeek Putten biedt TLplus aan. Dit is de nieuwe naam voor de theoretische leerweg op de locatie Putten. TLplus is bedoeld om leerlingen van de theoretische leerweg een verbredend dan wel verdiepend onderwijsprogramma aan te bieden. Daarmee kunnen we nog beter aansluiten op de talenten van leerlingen én hen goed voorbereiden op het vervolgonderwijs.

 

Tijdens de lessen TLplus wordt aan vakoverstijgende projecten gewerkt waarbij de leerling wordt uitgedaagd, innoverende ontwikkelingen worden ingezet en de leerling de opgedane kennis aan de praktijk kan toetsen. Zo werken we aan de vereiste 21e eeuwse vaardigheden: vaardigheden die leerlingen nu en in de toekomst nodig hebben. Door zelfstandig werken, samenwerken, onderzoeken en presenteren in combinatie met gevorderd ICT-gebruik, leggen we een basis die nodig is om goed aan te sluiten op het vervolgonderwijs.

 

TLplus - middag

Op woensdagmiddag 23 en 30 januari kun je op Groevenbeek Putten kennismaken met de TLplus . Deze middag duurt van 13.30 tot 15.30 uur

woensdagmiddag 23 januari (13.30 - 15.30 uur)
woensdagmiddag 30 januari (13.30 - 15.30 uur)
twee plus een =

* Deze velden zijn verplicht.

 

Internationalisering

Ook is er binnen TLplus veel aandacht voor Internationalisering. Dit houdt in dat de leerlingen een uitwisselingsprogramma volgen in leerjaar 2. De afronding hiervan bestaat uit een bezoek aan en ontvangst van leerlingen van een partnerschool uit Duitsland. De voertaal zal hierbij de Engelse taal zijn.

 

In de bovenbouw kiezen leerlingen een beroepsgericht vak: Zorg & Welzijn of Dienstverlening & Producten. Leerlingen doen naast examen in de algemene vakken  ook examen in het beroepsgerichte vak. Zij behalen hun diploma en een certifcaat voor het gekozen praktische vak. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om leerlingen een diploma ‘Gemengde Leerweg’ te laten behalen: vijf algemene vakken en het beroepsgerichte vak.

 

Voor de leerlingen die de pre-havoroute volgen, zal binnen TLplus extra aandacht zijn voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde. Door zogenaamde steropdrachten aan de TLplus-projecten toe te voegen willen we toewerken naar het beheersingsniveau van de verschillende vakken, zoals dit op de havo verwacht wordt.