Leerwegondersteuning

 

Leerlingen die in het basisonderwijs een leerachterstand hebben opgebouwd of wanneer er sprake is van sociaal-emotionele problematiek, kunnen in het vmbo in aanmerking komen voor leerwegondersteuning (lwoo). Deze leerlingen krijgen extra begeleiding en worden zoveel als mogelijk in kleinere klassen geplaatst.

De basisschool meldt de leerling aan voor het vmbo met lwoo. Het samenwerkingsverband doet bij de leerling een intelligentieonderzoek, een didactisch onderzoek om de grootte van de achterstand vast te stellen en neemt een vragenlijst af die betrekking heeft op de sociaal emotionele ontwikkeling.

Als de leerling voor de lwoo-indicatie in aanmerking komt, vindt er een gesprek plaats tussen de leerkracht groep 8 en de lwoo-coördinator van Groevenbeek. Er wordt een ondersteuningsplan opgesteld dat met de leerling en de ouders besproken wordt.

 

Coördinator lwoo

mw. L. jakobs

kamer 621

[email protected]