Internationaal

 

Leerlingen op Groevenbeek worden voorbereid op het studeren en werken in een samenleving die snel verandert. Internationalisering speelt hierbij een grote rol. Dit programma is gebaseerd op 4 pijlers:

- learning to know

- learning to do

- learning to be

- learning to live together.

 

De pijlers zijn vervolgens van toepassing op de vier UNESCO thema’s:

- Vrede en Mensenrechten

- Wereldburgerschap

- Intercultureel leren

- Duurzame ontwikkeling.

 

Deze thema’s bieden de leerlingen een perspectief op de wereld, waar we met elkaar verantwoordelijk zijn voor de toekomst en voor respect en begrip voor elkaar. Om dit te leren en te ervaren gaan de leerlingen van 2TLplus op uitwisseling naar een van onze partnerscholen in Duitsland. Zij werken daar aan projecten en verblijven in een gastgezin. De komende jaren willen we dit aanbod voor alle leerlingen van het vmbo gaan uitbreiden.