Sport / kunst / techniek

In de afdeling vmbo Ermelo krijgen de leerlingen van de TL, TL voorbereidend op havo en NEXT de mogelijkheid 2 extra uren sport, kunst of techniek te volgen. Deze extra uren worden aangeboden in leerjaar 1 en 2.

Themaklas SPORT

De leerlingen die voor de sportklas kiezen, krijgen een paar uren per week het vak sport & bewegen. Dit zijn extra uren naast de lesuren sport die alle leerlingen al krijgen.

>> Klik HIER en bekijk het filmpje over de themaklas SPORT.

Themaklas KUNST

De leerlingen die voor de cultuurklas kiezen, krijgen een paar uren per week het vak kunst & cultuur. Dit zijn extra uren naast de lesuren die alle leerlingen al krijgen voor muziek, beeldende vorming en drama. Leerlingen van de TL kunnen in de bovenbouw kiezen voor het examenvak beeldende vorming.

>> Klik HIER en bekijk het filmpje over de themaklas KUNST.

Themaklas TECHNIEK

De leerlingen die voor de techklas kiezen, krijgen een paar uren per week het vak techniek & ontwerp. Dit zijn extra uren naast de lesuren die alle leerlingen al krijgen voor het vak techniek.

>> Klik HIER en bekijk het filmpje over de themaklas TECHNIEK.