Sport / cultuur / techniek

 

In het vmbo Ermelo krijgen de leerlingen vanaf leerjaar 1 de mogelijkheid extra uren sport, cultuur of techniek te volgen.

 

Sportklas

De leerlingen die voor de sportklas kiezen, krijgen een paar uren per week het vak sport & bewegen. Dit zijn extra uren naast de lesuren sport die alle leerlingen al krijgen.

 

Cultuurklas

De leerlingen die voor de cultuurklas kiezen, krijgen een paar uren per week het vak kunst & cultuur. Dit zijn extra uren naast de lesuren die alle leerlingen al krijgen voor muziek, beeldende vorming en drama. Leerlingen van de TL kunnen in de bovenbouw kiezen voor het examenvak beeldende vorming.

 

Techklas

De leerlingen die voor de techklas kiezen, krijgen een paar uren per week het vak techniek & ontwerp. Dit zijn extra uren naast de lesuren die alle leerlingen al krijgen voor het vak techniek.