Sport / kunst / techniek

 

In de afdeling vmbo Ermelo krijgen de leerlingen van de TL, NEXT en havo-6 de mogelijkheid 2 extra uren sport, kunst of techniek te volgen. Deze extra uren worden aangeboden in leerjaar 1 en 2.

 

Sportklas

De leerlingen die voor de sportklas kiezen, krijgen een paar uren per week het vak sport & bewegen. Dit zijn extra uren naast de lesuren sport die alle leerlingen al krijgen.

 

Kunstklas

De leerlingen die voor de cultuurklas kiezen, krijgen een paar uren per week het vak kunst & cultuur. Dit zijn extra uren naast de lesuren die alle leerlingen al krijgen voor muziek, beeldende vorming en drama. Leerlingen van de TL kunnen in de bovenbouw kiezen voor het examenvak beeldende vorming.

 

Techklas

De leerlingen die voor de techklas kiezen, krijgen een paar uren per week het vak techniek & ontwerp. Dit zijn extra uren naast de lesuren die alle leerlingen al krijgen voor het vak techniek.