Examen / PTA / PTO

 

In het Programma van Toetsing Onderbouw (PTO) is per vak een overzicht te vinden van alle toetsen die de leerlingen in leerjaar 1 en 2 moeten maken.

In leerjaar 3 en 4 wordt gewerkt volgens het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) dat per vak inzicht geeft in inhoud, aard en planning van de toetsing en lesprogramma’s tijdens de examenperiode. De school legt dit vast in het PTA en bewaakt dit programma.  De inspectie houdt vervolgens toezicht op de uitvoering van de regelgeving. De resultaten behaald binnen het PTA maken onderdeel uit van het schoolexamencijfer.

Het examen bestaat uit twee delen: het schoolexamen en het landelijk centraal eindexamen.

 

>> examenreglement

 

Programma van toetsing en afsluiting:

 

Leerjaar 3

Gewijzigd i.v.m. corona

  Leerjaar 4
BBL-3   BBL-4
KBL-3    KBL-4
TL-3 / H6-3   TL-4

 

Secretaris eindexamen

      

A. van de Haar

kamer 374

hra@groevenbeek.nl