Decanaat

In de jaren dat de leerling op Groevenbeek zit, zijn er verschillende momenten waarop de leerling (samen met de ouders) een studiekeuze moet maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om de keuze van het vakkenpakket, de beroepsafdeling of om een vervolgstudie in het middelbaar beroepsonderwijs. Bij deze studiekeuzes komen 2 belangrijke vragen in beeld: Wat kan ik? en Wat wil ik?

Onze school maakt hierbij gebruik van de online methode Qompas, waarmee leerlingen en ouders zich op een interactieve manier oriënteren op studie en beroep. Leerlingen zijn zo zelf actief bezig met hun toekomst.

 

De leerlingen worden bij hun studiekeuzes begeleid door onze decanen dhr. Huijgen en mw. van de Water.

 

Van vmbo naar het MBO

De decanen hebben een presentatie gemaakt met informatie over het onderwijs in het MBO en de open dagen van de MBO's in onze regio.

>> klik hier voor de presentatie

 

Onze decanen

dhr. A. Huijgen

kamer 292

e-mail: hua@groevenbeek.nl 

 
     

mw. van de Water

kamer 292

e-mail: wrl@groevenbeek.nl