Tweetalig VWO

Klik op onderstaande afbeelding voor een introductiefilmpje

 

Veel jongeren gaan studeren of werken in een internationale omgeving. In het tweetalig vwo (tvwo) bereiden we leerlingen hierop voor: door uitstekend Engels te leren, door veel aandacht te besteden aan Europese en internationale oriëntatie en via excursies, uitwisselingen met partnerscholen en internationale projecten.

Het tweetalig vwo is een programma voor de leerlingen die extra uitdaging aankunnen. In de onderbouw zijn de meeste vakken in het Engels. Ook krijgen leerlingen bijzondere vakken als drama en debating en kunnen zij kiezen tussen Spaans, Chinees en Science (een combinatie van biologie, natuurkunde en scheikunde). In de bovenbouw gaan leerlingen individueel op stage naar een Engelstalig gebied en kunnen zij deelnemen aan een uitwisselingsproject met leerlingen uit verschillende landen. Aan het eind van het tvwo krijgen leerlingen naast het vwo-diploma het International Baccalaureate Certificate for English.

 

>> Klik hier voor de folder van het tweetalig vwo

 

Studiekosten tweetalig vwo

Ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen, kunnen bij de Stichting Studiefonds Groevenbeek schriftelijk een aanvraag indienen voor een aanvullende toelage op de studiekosten, bijvoorbeeld de kosten van de jaarlijkse excursie.

>> Klik op deze link voor meer informatie over de Stichting Studiefonds Groevenbeek

 

Coördinator tweetalig vwo
     

 

 

F. Visscher

vrf@groevenbeek.nl