Sport / kunst / techniek / 

 

In atheneum/havo krijgen de leerlingen vanaf leerjaar 1 de mogelijkheid extra uren sport, kunst of techniek te volgen.

 

Sport

De leerlingen die voor de sportklas kiezen, krijgen een paar uren per week het vak sport & bewegen. Dit zijn extra uren naast de lesuren sport die alle leerlingen al krijgen. 

In de sportklas ga je allerlei nieuwe en uitdagende sporten doen zoals freerunning, ropeskipping, tennis, skateboarden en klimmen. Je gaat lekker veel sporten, maar je leert ook over bewegen, gezondheid, voeding en fit blijven. Tijdens projecten leer je vaardigheden zoals coachen, scheidsrechter zijn en elkaar begeleiden bij turnen. Verder zijn er keuzeblokken. Dan kies je een activiteit die je leuk lijkt en waar je meer over wilt weten. Wat we belangrijk vinden is je inzet tijdens de lessen en dat je goed samenwerkt.

In de bovenbouw van de havo kun je examen doen in het vak BSM. Dat staat voor bewegen, sport en maatschappij. Je leert veel over gezondheid, training geven en sportactiviteiten organiseren

>> Klik HIER en bekijk het filmpje over de themaklas SPORT.

 

Kunst

De leerlingen die voor de kunstklas kiezen, krijgen een paar uren per week het vak kunst & cultuur. Dit zijn extra uren naast de lesuren die alle leerlingen al krijgen voor muziek, beeldende vorming en drama. 

Kies je kunst dan leer je de vakken beeldend, muziek en drama kennen. Je werkt vanuit grote kunstenaars zoals Shakespeare, Rembrandt en Beethoven. Schitter jij het liefst op toneel? Zing jij graag, of creëer je graag iets moois? Bij sommige projecten is dat aan jou. Bij alle drie vakken staat het ontwikkelen van je expressie, je kunstzinnige vaardigheden, leren samenwerken, fantasie en plezier centraal.

Als je de smaak te pakken hebt, kun je na drie jaar in tvwo, atheneum en havo het eindexamenvak drama, beeldend of muziek kiezen. Je werkt toe naar een eindexamenvoorstelling, een expositie of een muziekuitvoering.

Iedereen kan meedoen met onze jaarlijkse toneelvoorstelling. Bouw je mee aan het decor, speel je in de band, wil je in de dansgroep of sta je liever op het toneel ? De keuze is aan jou.

>> Klik HIER en bekijk het filmpje over de themaklas KUNST.

 

Techniek

De leerlingen die voor de techniekklas kiezen, krijgen een paar uren per week het vak techniek & ontwerp. Dit zijn extra uren naast de lesuren die alle leerlingen al krijgen voor vakken zoals techniek, natuurkunde en scheikunde. 

Kies je techniek dan ga je tijdens de les op zoek naar creatieve oplossingen voor technische vraagstukken. We werken daarbij vaak samen met bedrijven en organisaties. Zo heeft de gemeente Ermelo ons gevraagd om een oplossing te bedenken voor de processierups. Je leert ook al iets over programmeren en 3D-ontwerpen. In ons pas vernieuwde technieklokaal word je uitgedaagd om met de nieuwste machines en apparatuur jouw ideeën werkelijkheid te laten worden.

Wil je in de bovenbouw verder met techniek, dan kun je in tvwo, atheneum en havo het vak natuur, leven en technologie kiezen. Dit vak is een combinatie van aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde.

>> Klik HIER en bekijk het filmpje over de themaklas TECHNIEK.