Internationaal

 

Leerlingen op Groevenbeek worden voorbereid op het studeren en werken in een samenleving die snel verandert. Internationalisering speelt hierbij een grote rol. Dit programma is gebaseerd op 4 pijlers:

 

- learning to know

- learning to do

- learning to be

- learning to live together.

 

De pijlers zijn vervolgens van toepassing op de vier UNESCO thema's:

- Vrede en Mensenrechten

- Wereldburgerschap

- Intercultureel leren

- Duurzame ontwikkeling.

 

Deze thema's bieden de leerlingen een perspectief op de wereld, waar we met elkaar verantwoordelijk zijn voor de toekomst en voor respect en begrip voor elkaar. Om dit te leren en te ervaren gaan alle leerlingen in leerjaar 3 op uitwisseling naar een van onze partnerscholen in Duitsland. Zij werken daar aan projecten en wonen in een gastgezin.

>> uitwisselingsprogramma leerjaar 3 atheneum en havo

 

In de bovenbouw van de havo, vwo en tvwo kunnen leerlingen deelnemen aan een uitwisseling met een van onze partnerscholen scholen in Frankrijk, Spanje en China. Daarnaast kunnen ze meedoen aan een Erasmus+ project.

Erasmus+ is een Europees subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. De gedachte erachter is dat mensen zich voortdurend kunnen ontwikkelen door onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren: een leven lang leren. De educatieve opbrengst van Erasmus+ bestaat uit kennis en vaardigheden die uiteindelijk de Europese economie sterker maken. Erasmus+ is het middel om dat doel te bereiken.

Via diverse projecten ontmoeten leerlingen van Groevenbeek andere leerlingen uit Europa in Ermelo. Ook gaan enkele leerlingen op reis naar partnerscholen in Europa. Met elkaar werken ze aan opdrachten. Vanaf het begin van schooljaar 2017-2018 doet Groevenbeek mee aan twee Erasmus+ projecten; "Get a Grip" heeft als pijler het thema "duurzame ontwikkeling"; "Proud to be European" heeft als pijler het thema "intercultureel leren".

 

De partnerscholen voor Erasmus+ zijn:

 

Frankrijk

LP Sermenaz

2179 avenue de l'Europe

69140 Rillieux la Pape

[email protected]


 

Italië 

Collegio San Carlo 

Corso Magenta 71

20123 Milano

www.collegiosancarlo.it


 

Groot Brittannië 

The Gordon Schools

Castle Street

AB54 4SE

Huntly

http://gordonschools.aberdeenshire.sch.uk/


 

IJsland

Menntaskóli Borgarfjardar

Borgarbraut 54-56

311 Borgarbyggd

www.menntaborg.is