Meer- en hoogbegaafdheid - Groevenbeek UP

 

Groevenbeek UP

 

Groevenbeek UP is een programma dat wordt aangeboden aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. UP is een Uitdagend Programma, een Uniek Programma. De naam UP geeft de twee facetten weer van het programma: Uitdaging en Persoonlijke coaching. UP is een beweging omhoog. Onze visie is dat we leerlingen een duwtje omhoog willen geven, talenten willen laten opbloeien en daarmee groei omhoog willen bereiken. “Thumbs up”, je kunt het!

 

Het UP-programma is enerzijds gericht op leerlingen die snel van begrip zijn, weinig instructie nodig hebben en meer leerstof aan kunnen dan normaal. Anderzijds is er naast de reguliere lessen begeleiding voor leerlingen die vanwege hun begaafdheid dreigen vast te lopen in het onderwijs. UP heeft een uitdagend en stimulerend aanbod buiten de reguliere vakken om en voorziet in de unieke, specifieke coaching-behoeften van meer- en hoogbegaafde leerlingen.

 

>> Klik hier voor meer informatie over UP.