HAVO

 

De havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) duurt 5 jaar en bereidt leerlingen voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo). In de onderbouw (klas 1-2-3) van de havo volgen de leerlingen een pakket met algemene vakken. Zit een leerling in de bovenbouw van havo (klas 4 en 5) dan kan hij/zij kiezen uit vier richtingen (profielen)

  • natuur en techniek
  • natuur en gezondheid
  • economie en maatschappij
  • cultuur en maatschappij

 

Teamleiders

 

havo 2 en 3

          

   havo 4 en 5

 

dhr. H. Dorland

kamer 242

ddh@groevenbeek.nl

 

         J.D. de Groot

kamer 241

gtj@groevenbeek.nl