Examen / PTA / PTO

 

In leerjaar 4, 5 en 6 wordt gewerkt volgens het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) dat per vak inzicht geeft in inhoud, aard en planning van de toetsing en lesprogramma’s tijdens de examenperiode. De school legt dit vast in het PTA en bewaakt dit programma. De inspectie houdt vervolgens toezicht op de uitvoering van de regelgeving. De resultaten behaald binnen het PTA maken onderdeel uit van het schoolexamencijfer.

Het examen bestaat uit twee delen: het schoolexamen en het landelijk centraal eindexamen.

 

>> klik hier voor het examenreglement

 

Programma van toetsing en afsluiting (PTA)

Hieronder staan de PTA's van schooljaar 2022/2023. Voor 1 oktober volgen hier de PTA's van 2023/2024.

HAVO   ATHENEUM
havo-4   ath.-4
havo-5   ath.-5
        ath.-6

 

Secretaris eindexamen

      

 

afdeling atheneum

mw. H. Kamp

kamer 108

kph@groevenbeek.nl

 

afdeling havo

mw. I. van den Hazel

kamer 108

hli@groevenbeek.nl