Atheneum

Het atheneum, ook wel vwo genoemd, bereidt leerlingen voor op een studie aan de universiteit. Het atheneum duurt 6 jaar. In de onderbouw (klas 1-2-3) van het atheneum volgen de leerlingen een pakket met algemene vakken. Zit een leerling in de bovenbouw van het atheneum (klas 4-5-6) dan kan hij/zij kiezen uit vier richtingen (profielen):

  • natuur en techniek
  • natuur en gezondheid
  • economie en maatschappij
  • cultuur en maatschappij