Atheneum

Het atheneum, ook wel vwo genoemd, bereidt leerlingen voor op een studie aan de universiteit. Het atheneum duurt 6 jaar. In de onderbouw (klas 1-2-3) van het atheneum volgen de leerlingen een pakket met algemene vakken. Zit een leerling in de bovenbouw van het atheneum (klas 4-5-6) dan kan hij/zij kiezen uit vier richtingen (profielen):

  • natuur en techniek
  • natuur en gezondheid
  • economie en maatschappij
  • cultuur en maatschappij

 

Teamleiders

 

 tvwo/atheneum 2 en 3  

           tvwo/atheneum 4, 5 en 6 

 

mw. A.S. Verhagen

kamer 241

veg@groevenbeek.nl

   

dhr. J. Dam

kamer 241

dmj@groevenbeek.nl