Formulier absent melden VMBO Ermelo

Onderstaand formulier kunt u gebruiken om uw zoon/dochter absent te melden wanneer hij of zij ziek is. Bij overige absenties - waarvoor toestemming is vereist - maakt u gebruik van het formulier extra verlof aanvragen.

Alleen ouders/verzorgers kunnen gebruik maken van dit formulier. Daarnaast kunt u slechts gebruik maken van dit formulier als uw mobiele telefoonnummer bij de school bekend is. In de loop van de dag krijgt u per SMS een ontvangstbevestiging van deze absentmelding.

In verband met de telefonische bereikbaarheid van de school gaat onze voorkeur uit naar het gebruik van het formulier. Telefonisch absent melden kan door te bellen naar (0341) 27 49 50.

drie plus vijf =

* Deze velden zijn verplicht.

Extra vakantieverlof

De directeur van de school mag volgens de leerplichtwet alleen vrijaf geven voor extra vakantie als het beroep van de ouders/verzorgers een vakantie tijdens de schoolvakanties onmogelijk maakt (en dan nog alleen onder bijzondere voorwaarden).

Als u van deze regeling gebruik wilt maken, dient u tenminste 8 weken van tevoren schriftelijk toestemming te vragen via het formulier extra verlof aanvragen.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar:

afdeling tvwo/ath./havo: [email protected]

afdeling vmbo Ermelo: [email protected]

afdeling vmbo Putten: [email protected]