Formulier absent melden VMBO Ermelo

Onderstaand formulier kunt u gebruiken om uw zoon/dochter absent te melden.

Alleen ouders / verzorgers kunnen gebruik maken van dit formulier.
Daarnaast kunt u slechts gebruik maken van dit formulier als uw mobiele telefoonnummer bij de school bekend is.

In de loop van de dag krijgt u per SMS een ontvangstbevestiging van deze absentmelding.

 

In verband met de telefonische bereikbaarheid van de school gaat onze voorkeur uit naar het gebruik van het formulier. 

Telefonisch absent melden kan door te bellen naar (0341) 27 49 50

 

een plus twee =

* Deze velden zijn verplicht.

 

Vakantie

De directeur van de school mag volgens de leerplichtwet alleen vrijaf geven voor extra vakantie als het beroep van de ouders een vakantie tijdens de schoolvakanties onmogelijk maakt (en dan nog alleen onder bijzondere voorwaarden). Als u van deze regeling gebruik wilt maken, dient u tenminste 8 weken van tevoren schriftelijk toestemming te vragen aan de teamleider.

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar:
Sector tvwo/ath./havo: absent-ah@groevenbeek.nl
Sector vmbo Ermelo: absent-ve@groevenbeek.nl
Sector vmbo Putten: absent-vp@groevenbeek.nl