Herzlichen Glückwunsch zum Goethe-Zertifikat!

Ook dit jaar weer hebben een aantal leerlingen de kans gegrepen om een aanvullende kwalificatie m.b.t. het vak Duits te verwerven. 
Onze school is een erkend Prüfungsort (examenlocatie) van het Goethe-Institut en zodoende hebben onze leerlingen van klas 3 t/m klas 6 de gelegenheid om hun Duitse taalvaardigheid op het bij hen gerelateerde niveau extra te versterken. In een extra lesuur per week hebben zij hun spreek-, schrijf-, luister-, en leesvaardigheid getraind. Dit was soms hard werken, maar wij hebben het ook altijd gezellig met elkaar. In de Goethe-lessen is er veel ruimte om eventjes gezellig te kletsen. Dat doen we natuurlijk wel in het Duits! 
Aan het eind van deze voorbereidingstijd staan twee spannende dagen, waarin de leerlingen hun examen afleggen. En dan is het wachten op de uitslag!Deze kwam gelukkig nog voor de zomervakantie, zodat wij met “Kaffee und Kuchen” in het bijzijn van de afdelingsdirecteur meneer Dorland en de teamleiders mevrouw de Greeff, mevrouw van de Kamp en meneer Dam de examens feestelijk konden uitreiken.

Herzlichen Glückwunsch, liebe Schüler*innen! Wij zijn super trots op jullie!

(op de foto van links naar rechts: Julian Brockötter, Emma Posthouwer, Henk Jan Dikken, Dirk Mosterd, Lydia Swijnenburg, Daniël de Vos, mevrouw ten Heuvel. Niet op de foto: Roderick van Zeumeren, Irene de Kater, Isobel Doens, Sophia Ruitenbeek, Amber Starreveld, Max Tigchelaar)

Groevenbeek

Postbus 210, 3850 AE Ermelo
Telefoon: (0341) 27 49 50
E-mail: info@groevenbeek.nl

Locatie Ermelo

Paul Krugerweg 44
3851 ZJ Ermelo

Locatie Putten

Korenlaan 1
3881 DA Putten

Leren doenwe samen!