Nieuwbouw en renovatie Groevenbeek

Christelijk College Groevenbeek in Ermelo gaat uitbreiden en renoveren. De komende jaren moet er ongeveer 2450 vierkante meter ruimte worden toegevoegd om ruimte te bieden aan de bijna 2800 leerlingen die de locatie in Ermelo telt. Daarnaast wordt een deel van het schoolgebouw gerenoveerd om het weer toekomstbestendig te maken.

Nieuwbouw en renovatie Groevenbeek

Ruimte geven aan de groei van de school

De komende jaren is de prognose dat Groevenbeek gaat groeien. Samen met de groei van de afgelopen jaren zorgt dit ervoor dat het schoolgebouw in Ermelo structureel te klein is om alle leerlingen goed te kunnen huisvesten. De school heeft daarom een aantal jaar terug al een deel van het schoolgebouw verbouwd. Ondanks deze verbouwing maakt Groevenbeek al een lange tijd gebruik van noodgebouwen om het ruimtetekort op te vangen. Deze noodgebouwen moeten vervangen worden door betere faciliteiten.

Daarnaast dateert deel van het schoolgebouw uit 1977. De school is van plan om dit deel gelijktijdig met de verbouwing te renoveren. Directeur en bestuurder Ronald Brouwer vindt het belangrijk dat Groevenbeek deze stap gaat zetten: ‘Ons onderwijs heeft zich de laatste jaren zo ontwikkeld, dat het andere eisen stelt aan het gebouw. Met de renovatie en nieuwbouw kunnen we op alle terreinen een belangrijke stap voorwaarts zetten. Ik denk dan niet alleen aan onderwijskundige zaken, maar ook qua duurzaamheid en dergelijke’, aldus Brouwer.

Deze zomer (2024) wordt gestart met de bouw.

Geplande werkzaamheden

  • 24 juni 2024 - 5 juli 2024: voorbereidende werkzaamheden op de plaats waar het tijdelijke noodgebouw komt.
  • 9 juli 2024 - 11 juli 2024: Kraanwerkzaamheden vanwege de verplaatsing van het noodgebouw naar de zuidkant van de school.
Groevenbeek

Postbus 210, 3850 AE Ermelo
Telefoon: (0341) 27 49 50
E-mail: info@groevenbeek.nl

Locatie Ermelo

Paul Krugerweg 44
3851 ZJ Ermelo

Locatie Putten

Korenlaan 1
3881 DA Putten

Leren doenwe samen!