Formulier absent melden VMBO Putten

Onderstaand formulier kunt u gebruiken om uw zoon/dochter absent te melden. Alleen ouders / verzorgers kunnen gebruik maken van dit formulier. Daarnaast kunt u slechts gebruik maken van dit formulier als uw mobiele telefoonnummer bij de school bekend is. In de loop van de dag krijgt u per SMS een ontvangstbevestiging van deze absentmelding.


In verband met de telefonische bereikbaarheid van de school gaat onze voorkeur uit naar het gebruik van het formulier. 
Telefonisch absent melden kan door te bellen naar
(0341) 27 49 50.

 

twee plus twee =

* Deze velden zijn verplicht.

 

Extra vakantieverlof

De directeur van de school mag volgens de leerplichtwet alleen vrijaf geven voor extra vakantie als het beroep van de ouders/verzorgers een vakantie tijdens de schoolvakanties onmogelijk maakt (en dan nog alleen onder bijzondere voorwaarden).

Als u van deze regeling gebruik wilt maken, dient u tenminste 8 weken van tevoren schriftelijk toestemming te vragen via een speciaal formulier. Klik op onderstaande link om dit formulier te downloaden.

>> formulier extra verlof aanvragen

 

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar:

afdeling tvwo/ath./havo: absent-ah@groevenbeek.nl

afdeling vmbo Ermelo: absent-ve@groevenbeek.nl

afdeling vmbo Putten: absent-vp@groevenbeek.nl