Stichting Studiefonds Groevenbeek

Op 12 juli 2018 is de Stichting Studiefonds Groevenbeek opgericht.

 

Bij dit fonds kan elk jaar uiterlijk op 15 november een aanvraag worden ingediend voor een financiële bijdrage voor noodzakelijke kosten van de schoolopleiding die wordt gevolgd op Groevenbeek (Denk daarbij aan excursiekosten e.d.).

 

Dit fonds verkrijgt haar vermogen uit donaties. Het bestuur van de stichting bepaalt jaarlijks het maximale bedrag dat beschikbaar kan worden gesteld voor de financiële bijdragen.

Het Studiefonds is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en als zodanig geregistreerd bij de Belastingdienst onder nummer 8590.05.951.

Dankzij deze ANBI-status zijn donaties aan het Studiefonds fiscaal aftrekbaar.

 

Het bestuur van het Studiefonds wordt gevormd door:

Dhr. Ir. W.M.van Herwijnen (voorzitter)

Mw. Mr. K.G. Mulder-Wildeboer (secretaris)

Dhr. B. van Winkoop AA (penningmeester)

(de bestuurders ontvangen geen beloning).

 

Om een aanvraag te kunnen indienen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan, zoals beschreven in het door het bestuur vastgestelde reglement. Zie onderstaande link.

Een aanvraag kan per e-mail worden gestuurd naar de secretaris: studiefonds@groevenbeek.nl

 

>> jaarverslag 2018

 

>> reglement Studiefonds Groevenbeek

>> statuten Studiefonds Groevenbeek

>> beleidsplan studiefonds

>> akte van oprichting

>> inschrijving Kamer van Koophandel