Tweetalig vwo

Veel jongeren gaan studeren of werken in een internationale omgeving. In het tweetalig vwo (tvwo) bereiden we leerlingen hierop voor: door uitstekend Engels te leren, door veel aandacht te besteden aan Europese en internationale oriëntatie en via excursies en uitwisselingen met partnerscholen en internationale projecten.

Het tweetalig vwo is een programma voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. In de onderbouw zijn de meeste vakken in het Engels. Ook krijgen leerlingen bijzondere vakken als drama en debating en kunnen zij kiezen tussen Spaans, Chinees en science (een combinatie van biologie, natuurkunde en scheikunde). In de bovenbouw gaan leerlingen individueel op stage naar een Engelstalig gebied en kunnen zij deelnemen aan een uitwisselingsproject met leerlingen uit verschillende landen. Aan het eind van het tvwo krijgen leerlingen naast het vwo-diploma het International Baccalaureate Certificate for English.

>> Klik hier voor de folder tweetalig vwo

Informatieavond Tvwo

Op dinsdagavond 22 november staat een informatieavond Tweetalig Vvwo gepland. De avond begint om 19.30 uur. Aanmelden voor de informatieavond kan via onderstaande knop.

Extra vakken

In het tweetalig vwo kunnen de leerlingen extra vakken volgen zoals science, Spaans, drama en debating. In het tvwo wordt ook veel aandacht besteed aan Europa, hoe andere mensen leven en hoe de dingen daar gaan.

Excursies

Leerlingen van het tvwo hebben in elk leerjaar een excursie naar het buitenland. Ze gaan naar Newcastle en Hastings in Engeland en naar een Engelstalig gymnasium in Essen (Duitsland). In leerjaar 5 van het tvwo volgen de leerlingen een stage in een Engelstalig land.

Bijdrage in de studiekosten

Ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen, kunnen bij de Stichting Studiefonds Groevenbeek schriftelijk een aanvraag indienen voor een aanvullende toelage op de studiekosten, bijvoorbeeld de kosten van de jaarlijkse excursie.

>> Klik op deze link voor meer informatie over de Stichting Studiefonds Groevenbeek