Theoretisch leerweg / TL plus

 

TLPlus is de nieuwe naam voor onze theoretische leerweg. TLPlus is bedoeld om leerlingen van de theoretische leerweg een verbredend dan wel verdiepend onderwijsprogramma aan te bieden, waarmee we nog beter aansluiten op de talenten van leerlingen én hen goed voorbereiden op het vervolgonderwijs.

 

Tijdens de lessen TLPlus wordt aan vakoverstijgende projecten gewerkt waarbij de leerling wordt uitgedaagd, innoverende ontwikkelingen worden ingezet en de leerling de opgedane kennis aan de praktijk kan toetsen. Zo werken we aan de vereiste 21e eeuwse vaardigheden: vaardigheden die leerlingen nu en in de toekomst nodig hebben. Door zelfstandig werken, samenwerken, onderzoeken en presenteren in combinatie met gevorderd ICT-gebruik, leggen we  een basis die nodig is om goed aan te sluiten op het vervolgonderwijs.

Internationalisering

Ook is er binnen TLPlus veel aandacht voor Internationalisering. Dit houdt in dat de leerlingen een uitwisselingsprogramma volgen in leerjaar 2. De afronding hiervan bestaat uit een bezoek aan/en ontvangst van leerlingen van een partnerschool uit Duitsland. De voertaal zal hierbij de Engelse taal zijn.

 

In de bovenbouw kiezen leerlingen een beroepsgericht vak: Zorg & Welzijn of Dienstverlening & Producten. Leerlingen doen naast examen in de algemene vakken  ook examen in het beroepsgerichte vak. Zij behalen hun diploma en een certifcaat voor het gekozen praktische vak. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om leerlingen een diploma ‘Gemengde Leerweg’ te laten behalen: vijf algemene vakken en het beroepsgerichte vak.

 

Voor de leerlingen die de pre-havoroute volgen, zal binnen TLPlus extra aandacht zijn voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde. Door zogenaamde steropdrachten aan de TLPlus-projecten toe te voegen willen we toewerken naar het beheersingsniveau van de verschillende vakken, zoals dit op de havo verwacht wordt.

 

 

Aanmelden


Om te ervaren wat TLplus nu precies inhoudt, organiseren wij op Groevenbeek Putten 2 TLplus-middagen.  Wij verzoeken u, uw zoon / dochter hiervoor vooraf aan te melden. Dit kan door een mail te sturen naar het volgende mailadres:  abrobbel@groevenbeek.nl 

 

Wilt u aangeven:

  • welke datum van deelname uw voorkeur heeft en welke datum uw tweede keuze is (7 februari of 14 februari)
  • de naam van uw zoon /dochter die deel wil nemen
  • het mailadres waarnaar wij de bevestiging van deelname kunnen mailen
  • een telefoonnummer waar in geval van nood naar kan worden gebeld
  • de basisschool (incl. woonplaats) waarop uw zoon / dochter nu zit

U ontvangt van ons per mail een bevestiging van deelname. Blijft deze mail dan uit, belt u dan met onze school: 0341-274950. U kunt vragen naar mevrouw A. Brobbel.

De TLplus-middagen duren van 13.30-15.30 uur en vinden plaats op onze locatie in Putten (Korenlaan 1)

Hartelijk dank en graag tot ziens in Putten.

 

 

 

 

 

 

 

  

Nanouke Boeve (1-TL Putten)


Ik vind  de TLplus een leuke opleiding, omdat je naast  de theorie ook veel praktische opdrachten krijgt. We werken met verschillende computerprogramma's op een PC of op onze iPad. We hebben voor een lesopdracht onlangs foto's in het bos gemaakt en dit met een fotoprogramma bewerkt. Bij TLplus krijg je in de onderbouw ook het vak technologie. Nadat we bij dit vak een 3D-figuur hadden ontworpen, mochten we deze uitprinten op een 3D printer.