TL Plus

 

Leren door doen

Groevenbeek Putten heeft sinds kort TLplus. Dit is een vmbo TL leerweg met een paar extra's. Bij alle vakken worden opdrachten gegeven die met de praktijk te maken hebben. In jaar 1 en 2 krijgen leerlingen het vak Technologie. In jaar 3 en 4 kunnen zij als extra een praktijkvak kiezen dat direct met een beroep te maken heeft. Het is ook mogelijk om na TLplus door te stromen naar havo-4.

 

 

 

 

 

 

  

Nanouke Boeve (1-TL Putten)


Ik vind  de TLplus een leuke opleiding, omdat je naast  de theorie ook veel praktische opdrachten krijgt. We werken met verschillende computerprogramma's op een PC of op onze iPad. We hebben voor een lesopdracht onlangs foto's in het bos gemaakt en dit met een fotoprogramma bewerkt. Bij TLplus krijg je in de onderbouw ook het vak technologie. Nadat we bij dit vak een 3D-figuur hadden ontworpen, mochten we deze uitprinten op een 3D printer.