Onderwijs

Onderwijs

Op Groevenbeek Putten worden de volgende leerwegen aangeboden:

  • de theoretische leerweg
  • de kaderberoepsgerichte leerweg
  • de basisberoepsgerichte leerweg

Daarnaast bieden wij bij alle leerwegen het leerweg ondersteunend onderwijs aan (LWOO)

De locatie Putten is verdeeld in twee teams.

mw. G.H. van den Pol

Teamleider leerjaar 1 en 2
gvdpol@groevenbeek.nl

mw. G.H. van den Pol

dhr. M. Adams

Teamleider leerjaar 3 en 4
madams@groevenbeek.nl

dhr. M. Adams

Theoretische leerweg 

 

Leerlingen die op de basisschool goed mee konden komen met vakken als rekenen en taal worden geplaatst in de brugklas van de theoretische leerweg.
In de bovenbouw van de theoretische leerweg kiest de leerling een vakkenpakket dat aansluit bij één van de onderstaande sectoren.

  • Economie
  • Zorg en Welzijn
  • Landbouw & Natuurlijke Omgeving
  • Techniek

In klas 4 van de theoretische leerweg doen alle leerlingen examen op het hoogste vmbo-niveau. De theoretische leerweg bereidt leerlingen voor op het middelbaar beroepsonderwijs (niveau 4).
Doorstromen vanuit de theoretische leerweg naar het havo is goed mogelijk.

Beroepsgerichte leerweg

De beroepsgerichtee leerwegen zijn voor leerlingen die graag wat meer praktisch bezig willen zijn. In deze leerwegen is er afwisseling van theorie- en praktijklessen. De leerling krijgt niet te grote hoeveelheden lesstof tegelijk te verwerken en de leerstof wordt regelmatig getoetst.
De leerlingen kunnen op twee niveaus beroepsonderwijs volgen: de kaderberoepsgerichte leerweg of de iets minder moeilijke basisberoepsgerichte leerweg, eventueel met leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

In de onderbouw (klas 1 en 2) kunnen de leerlingen ‘snuffelen’ aan de verschillende beroepsafdelingen. Aan het eind van leerjaar 2 wordt een keuze gemaakt uit de 3 afdelingen die Groevenbeek Putten heeft:

  • Toerisme & Recreatie 
  • Handel & Verkoop
  • Zorg & Welzijn

De kaderberoepsgerichte leerweg bereidt de leerlingen voor op het middelbaar beroepsonderwijs, niveau drie of vier. De basisberoepsgerichte leerweg bereidt de leerlingen voor op vervolgopleidingen op niveau 2 van het MBO.

Leerwegondersteunend onderwijs

 

Voor leerlingen die op grond van leerachterstanden of sociaal-emotionele ontwikkeling extra ondersteuning nodig hebben, is leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) mogelijk.
Om in aanmerking te komen voor LWOO is indicatiestelling nodig. In principe kan deze ondersteuning in alle leerwegen worden aangeboden. De meeste leerlingen die deze extra begeleiding krijgen, volgen
de basisberoepsgerichte leerweg.