Zorgadviesteam

 

In het interne zorgoverleg worden leerlingen besproken die zorgoverleg en ondersteuning nodig hebben. Dit team bestaat uit de zorgcoördinator, de teamleiders, de intern begeleider en de schoolmaatschappelijk werkster. In het basisteam kan de schoolmaatschappelijk werkster contact leggen met diverse professionals. Indien nodig wordt geadviseerd om een externe hulpverleningsinstantie te betrekken.

 

Je kunt uiteraard ook zelf contact opnemen met professionele hulpverleners:

 

>> Centrum voor Jeugd en Gezin

>> Tactus verslavingszorg

>> Pesten op school