Studiebegeleiding /decanaat

 

In de jaren dat de leerling op Groevenbeek zit, zijn er verschillende momenten waarop de leerling (samen met de ouders) een studiekeuze moet maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om de keuze van het vakkenpakket, de beroepsafdeling of om een vervolgstudie in het middelbaar beroepsonderwijs. Bij deze studiekeuzes komen 2 belangrijke vragen in beeld: Wat kan ik? en Wat wil ik?

Onze school maakt hierbij gebruik van de online methode Qompas, waarmee leerlingen en ouders zich op een interactieve manier oriënteren op studie en beroep. Leerlingen zijn zo zelf actief bezig met hun toekomst. De decaan geeft hierbij ondersteuning en geeft voorlichting in de klas en tijdens speciale ouderavonden. De decanen zijn mevrouw M. Beverloo en mevrouw L.Smeets.

 

 

 

 

mw. M. Beverloo (BBL & KBL)

bvm@groevenbeek.nl

 

 

 

 

 

 

mw. L. Smeets (GL & TLplus)

sml@groevenbeek.nl