Protocol meldcode

 

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bepaalt dat scholen een meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen.

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan waarin staat hoe docent of hulpverlener moet omgaan met het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

>> klik op deze link voor het protocol