Pluspunt

 

Het Pluspunt is een ruimte waar leerlingen terecht kunnen, die meer dan gemiddeld behoefte hebben aan een rustige werkruimte, een rustige pauzeplek of een apart kluisje. Tevens is het een ruimte waarin begeleidingsgesprekken kunnen plaatsvinden met de mentor of intern begeleider. In het Pluspunt zijn de zorgcoördinator, internbegeleider en remedial teacher werkzaam. Contactpersoon is onze zorgcoördinator mw. L. Jakobs