Pesten

Alle leerlingen en medewerkers hebben recht op een veilig leef- en leerklimaat in en rond de school.  Respect voor elkaar is een kernbegrip. Voor pestgedrag is in onze school geen ruimte. Veel pestgedrag speelt zich in het verborgene af. Het is belangrijk om signalen te herkennen en er iets mee te doen. Het is ook belangrijk, dat een goede aanpak wordt gehanteerd.

Daarom is een pestprotocol opgesteld. Het is een leidraad en hulpmiddel voor de leerlingen, ouders en medewerkers van Groevenbeek. Dit pestprotocol bestaat uit een overzicht, een stappenplan en een toelichting bij diverse onderdelen van het overzicht en het stappenplan. Het pestprotocol is te vinden via deze link.

Wanneer er sprake is van langdurige of ernstige pesterijen, zal de anti-pest coördinator de mentor ondersteunen. Zij zal in sommige gevallen de leerling zelf of een groepje leerlingen begeleiden. Ook ondersteunt zij de mentor om in de klas een veilige groepsdynamiek te creëren. Groevenbeek beschikt over een pestprotocol. Het is een leidraad en hulpmiddel voor de leerlingen, ouders en medewerkers van onze school.

Je kunt eventueel ook zelf contact opnemen met de hulporganisatie 113 en meer informatie vinden op hun website bij de pagina 'Pesten op school'.