Intern begeleider

 

De intern begeleider helpt de leerlingen die een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben. Zij heeft veel kennis van zaken als het gaat om ondersteuning, bijvoorbeeld bij leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum, ADD en ADHD. Deze kennis vertaalt zij ook voor de docenten naar een handelingsgerichte aanpak voor in de les.

 

Intern begeleider

mw. A.M. van Dijk-de Jong

kamer 620

[email protected]