Dyslexie / dyscalculie

 

Wanneer de leerling de overstap maakt van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs, willen we dat dat zonder problemen verloopt. Ook als de leerling moeite heeft met een van de schoolvakken.

Groevenbeek ondersteunt leerlingen met (ernstige) taal-, lees- en/of rekenproblemen. Wij vinden het belangrijk dat er een ideale balans is tussen zoveel mogelijk zelfredzaamheid en het verminderen van het probleem. De begeleiding van de remedial teacher is erop gericht de leerling vaardigheden aan te leren om met zijn/haar leermoeilijkheden om te gaan. Het uiteindelijke doel is dat de leerling zich zo zelfstandig mogelijk kan redden op school. De remedial teacher bespreekt welke extra hulp nodig is, maakt een plan en oefent met de leerling. Begeleiding wordt in overleg met de leerling en de ouders wisselend na en tijdens schooltijd ingepland. De inhoud van de begeleiding hangt af van wat de leerling nodig heeft. Aanmelding voor remedial teaching verloopt via de mentor en de zorgcoördinator

 

Remedial teacher

mw. A. Messemaker MSc

kamer 621

mrn@groevenbeek.nl