Opa -en oma dag bij TLplus

 

Op Groevenbeek Putten wordt er in de TL+ d.m.v. projecten gewerkt aan vaardigheden die leerlingen nodig hebben om te kunnen werken op het MBO. Deze manier van werken begint al in de onderbouw. Met de 2TL+ klassen is na de herfstvakantie het project “Opa en Oma-dag" gestart.

Het doel was om de leerlingen een bijeenkomst voor hun grootouders te laten organiseren. Hiervoor moest een teamvlag bij Techniek worden gemaakt en een uitnodiging waarop het symbool van de vlag zou staan. Ook moesten ze een draaiboek maken voor de activiteiten die ze hadden georganiseerd. Voor wat lekkers bij de koffie mochten ze zelf een recept zoeken. Dit werd ook zelf gemaakt in de professionele keuken op school.

Voor de spullen die ze daarvoor moesten kopen, hadden ze zelf een begroting gemaakt in Excel. Ook moesten ze de grootouders dus op tijd uitnodigen. Al met al een hele planning.

Op de dag zelf hebben de leerlingen alles klaargezet op het lesplein. Alles werd netjes aangekleed en de grootouders werden verwelkomd. Na de koffie met wat lekkers waren er verschillende activiteiten. Ook werd er lekker gekletst en sloten we af met een rondleiding door de school. Zo kregen de grootouders ook een beeld van waar hun kleinkinderen op school zitten. Al met al een geslaagde dag!

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar het overzicht