Globaland leerjaar 1

 

 

Twee volle dagen hebben de leerlingen van leerjaar 1 van Groevenbeek Putten deelgenomen aan het project Globaland. Dit is een (ont)spannend burgerschapsproject over de maatschappij en de wereld. Globaland stelt zich ten doel scholieren van de onderbouw van de middelbare school bewust te maken van armoede en onrecht in de wereld.

Tijdens het project werden verschillende competenties aangesproken, zoals zelfstandig werken, samenwerken, brainstormen, discussiëren, creatief denken, keuzes maken en reflecteren.

 

Het project staat in het teken van de virtuele wereld die Globaland heet. De situatie in de landen in Globaland is problematisch. Er is bijvoorbeeld slecht onderwijs, er zijn geen goede wegen en het milieu is vervuild. De leerlingen vormden in groepjes de nieuwe leiders/ regering van deze landen. In vier spelrondes was het hun taak om de situatie in hun land te verbeteren.

 

Door middel van allerlei actieve praktische opdrachten in verschillende activerende werkvormen verdienden de groepjes zogenaamde Globa’s, de munteenheid in Globaland. Zo zongen ze een rap of lied, voerden ze een toneelstuk uit of vertelden ze een verhaal door middel van een lego bouwwerk. Alle opdrachten gingen over mondiale problemen zoals oneerlijke handel, vrouwendiscriminatie, vluchtelingenproblematiek, honger en armoede in de wereld. Tijdens de spelopdrachten werden leerlingen aan het denken gezet over deze problemen.

 

Het fictieve geld dat de leerlingen tijdens de praktische opdrachten verdienden, investeerden zij in hun land. In vier rondes kregen ze de kans om alle ministeries te verbeteren én de bevolking tevreden te houden. De verdiende Globa’s mochten ze telkens naar eigen inzicht verdelen: hoeveel belasting wordt er geheven, hoe wordt dit geld verdeeld over de ministeries en met elke groepen uit de klas wordt samengewerkt om internationale problemen op te lossen?

 

Er werd een ranglijst bijgehouden waarop de leerlingen konden zien hoe het ging met hun land.

Het project werd feestelijk afgesloten in de aula met een prijsuitreiking voor de twee beste groepen.

 

 

Klik op deze link om naar het bijbehorende fotoalbum te gaan

 

 

 

Naar het overzicht