Afdeling kader Groevenbeek Putten beste van Gelderland

 

Dit blijkt uit het jaarlijkse scholenonderzoek ‘Beste scholen’  van Elsevier Weekblad waarin alle middelbare scholen in Nederland worden vergeleken. Het onderzoek is gebaseerd op gegevens  van de Inspectie van het Onderwijs.
Hoe goed is een school in vergelijking met alle andere middelbare scholen?

Elke school is beoordeeld volgens vier criteria:

  • De positite van leerlingen in de derde klas ten opzichte van het advies van de basisschool
  • De onderwijssnelheid in de onderbouw
  • Het bovenbouwsucces
  • Het examencijfer

Om te voorkomen dat uitschieters in één jaar een vertekend beeld geven, zijn scores berekend over de drie meest recente jaren waarover gegevens bekend zijn.
Groevenbeek Putten is blij met het behaalde resultaat. Dit laat zien dat ons onderwijs goed aansluit bij onze leerlingen.

 

Bekijk de resultaten en de toelichting Beste scholen 2021:

www.elsevierweekblad.nl/bestescholen

Bekijk de resultaten van afdeling kader Groevenbeek Putten:

https://onderzoek.ewmagazine.nl/onderzoek/beste-scholen-2021/70/chr-college-groevenbeek/2204

 

 

 

Naar het overzicht