Onderwijs

Onderwijs

In de sector vmbo-Ermelo worden de volgende opleidingen aangeboden:

 • de theoretische leerweg
 • de havo-6 leerweg
 • de kaderberoepsgerichte leerweg
 • de basisberoepsgerichte leerweg
Om de kleinschaligheid zoveel mogelijk te waarborgen is de sector vmbo-Ermelo verdeeld in vier teams. Ieder team heeft een eigen teamleider.

mw. L. Prins

Teamleider leerjaar 1 en 2 TL en havo-6
Kamer 285
lprins@groevenbeek.nl

mw. L. Prins

dhr. A. Schuurman

Teamleider leerjaar 1 en 2 beroepsgerichte leerweg
Kamer 261
aschuuurman@groevenbeek.nl

dhr. A. Schuurman

mw. drs. I. Geurts

Teamleider leerjaar 3 en 4 TL en havo-6
Kamer 262
igeurts@groevenbeek.nl

mw. drs. I. Geurts

mw. I. Drent

Teamleider beroepsgerichte leerweg 3 en 4
Kamer 260
gdrent@groevenbeek.nl

mw. I. Drent

 

Vmbo/havo-brugklas

Deze brugklas is voor leerlingen bij wie aan het einde van groep 8 van de basisschool nog niet helemaal duidelijk is of zij het beste op hun plaats zijn in het havo dan wel in het vmbo. In deze brugklas wordt les gegeven op havo-niveau.
In leerjaar 2 gaat de leerling verder in havo-2, havo-6 klas of TL-2 .

Havo-6 leerweg

Groevenbeek start met een havo-6 leerweg. Deze klas begint met de vmbo/havo brugklas. Na deze brugklas zijn er drie mogelijkheden: havo 5, havo 6 en vmbo TL. De havo-6 leerweg is bedoeld voor leerlingen die gemotiveerd zijn om het havo-diploma te halen, maar die meer tijd, structuur en begeleiding nodig hebben dan in de vijfjarige havo kan worden geboden. De leerlingen worden in aparte klassen in het vmbo op diverse manieren goed voorbereid op het vmbo TL examen en vooral ook op de havo-bovenbouw.
De havo-6 leerweg zal op de vmbo-locatie in Ermelo in schooljaar 2012-2013 van start gaan. De leerlingen die dit schooljaar in de vmbo/havo brugklas zijn gestart, kunnen na het eerste leerjaar doorgaan in de havo-6 leerweg.

Theoretische leerweg (TL)

Leerlingen die op de basisschool goed mee konden komen met vakken als rekenen en taal worden geplaatst in de brugklas van de theoretische leerweg.
In de bovenbouw van de theoretische leerweg kiest de leerling een vakkenpakket dat aansluit bij één van de volgende sectoren:

 • Economie
 • Zorg & Welzijn
 • Landbouw & Natuurlijke Omgeving
 • Techniek

In klas 4 van de theoretische leerweg doen alle leerlingen examen op het hoogste vmbo-niveau. De theoretische leerweg bereidt leerlingen voor op niveau 4 van het middelbaar beroepsonderwijs.
Doorstromen vanuit de theoretische leerweg naar het havo is goed mogelijk.


Sport, cultuur of techniek XL

De leerlingen van leerjaar 1 van de theoretische leerweg kunnen na een kennismakingsperiode van 6 weken kiezen voor extra lessen sport, cultuur of techniek. In deze lessen krijg je de kans om je bijzondere talenten verder te ontwikkelen. Ook in leerjaar 2 krijgen de leerlingen extra lessen in het vak van hun keuze.

 

Beroepsgerichte leerweg (KBL-BBL)

De beroepsgerichte leerweg is voor leerlingen die graag wat meer praktisch bezig willen zijn. In deze leerweg is er afwisseling van theorie- en praktijklessen. De leerling krijgt niet te grote hoeveelheden lesstof tegelijk te verwerken en de leerstof wordt regelmatig getoetst.

De beroepsgerichte leerweg heeft 2 niveaus: de kaderberoepsgerichte  (KBL) en de basisberoepsgerichte (BBL) leerweg. In de lessen praktische sectororiëntatie kunnen de leerlingen ‘snuffelen’ aan de verschillende beroepsafdelingen. Aan het eind van leerjaar 2 wordt een keuze gemaakt uit de 3 afdelingen die Groevenbeek Ermelo heeft:

 • Handel & Administratie
 • Groen
 • Zorg & Welzijn

De kaderberoepsgerichte leerweg bereidt de leerlingen voor op de niveau-3 en -4 opleidingen van het middelbaar beroepsonderwijs. De basisberoepsgerichte leerweg bereidt de leerlingen voor op de niveau-2 opleidingen van het mbo.

Leerwegondersteunend onderwijs 

Voor leerlingen die op grond van leerachterstanden of sociaal-emotionele ontwikkeling extra ondersteuning nodig hebben, is leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) mogelijk.
Om in aanmerking te komen voor lwoo, is een indicatie nodig. In principe kan deze ondersteuning in alle leerwegen worden aangeboden. De meeste leerlingen die deze extra begeleiding krijgen, volgen de basisberoepsgerichte leerweg.