Zorgadviesteam

 

Het intern ZAT bespreekt leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Dit team bestaat uit de zorgcoördinator, de teamleider en de schoolmaatschappelijk werkster. De schoolmaatschappelijk werkster vertegenwoordigt het basisteam van het Centrum voor Jeugd en Gezin. In het basisteam kan de schoolmaatschappelijk werkster contact leggen met diverse professionals zoals de schoolarts, politie en deskundigen van Tactus verslavingszorg. Wanneer een leerling in het intern zorgadviesteam wordt besproken, brengen we ouders daarvan op de hoogte.